منتظر ...

ما تا ظهور ایستاده ایم...

منتظر ...

ما تا ظهور ایستاده ایم...

یه خط روضه

منتظر ...

سنگر کتاب

نوا و نما

آخرین نظرات

تفکر نیاز جامعه منتظر


تدبر و تفکر ، مقدمه عمل است و انسان برای آن که بتواند عامل به آیات الهی باشد ، باید ابتدا بر فهم قرآن تدبر کند، سپس به دستورات الهی جامعه عمل بپوشاند...

تفکر در دستگاه آفرینش برای شناخت و بهره برداری تکاملی از آن، ضرورتی است که بدون آن، نمی توان به هدف نهایی زندگی توفیق یافت فقط با اندیشه دقیق در جهان هستی است که می توان جدی و هدف دار بودن آن را فهمید و جای تردید نیست و اگر کسی نتواند جدی و هدفدار بودن این جهان را درک کند، نمی تواند آغاز و انجام وجود خود را مجرای یک هدف والا درک نماید…

هر انسانی در زندگی خود هدفی را انتخاب می کند و سعی می کند تا تمام تلاش ها و فعالیت ها و رنج کشیدن های او در مسیر رسیدن به آن هدف قرار گیرد. این باعث می شود که زندگی انسان معنادار شود و ارزش پیدا کند. با این وجود، آدم ها بر اساس هدفی که برای زندگی خود انتخاب کرده اند، ارزش پیدا می کنند و از دیگران جدا می شوند. به عبارت دیگر برای قضاوت درباره انسان ها می توان به داوری درباره هدف هایی که آنها برای زندگی خود انتخاب کرده اند، پرداخت…

 کسب ثروت، رسیدن به لذت، تجربه شرایط و موقعیت های خاص و غیر معمول، موفقیت شغلی و تحصیلی و کسب شهرت، نمونه هایی از این اهداف به شمار می روند...

اما این اهداف زود گذر و تمام شدنی است...

ما دنبال هدفی هستیم که در جهت ظهور حجت(عج) باشد...

  قاعدتا اگر انسان بخواهد در مسیر اصلی و اهدافی که خداوند برای او آفریده ملاک داشته باشد، باید تمام ظرفیت های وجودی خود را از حالت بالقوه به بالفعل درآورد به شرط آنکه به نظام هستی هیچ ضرری نرساند و الزاما باید به آن دستورالعمل هایی که خداوند در قرآن به آنها برای هدایت انسان اشاره کرده است مراجعه و عمل کند.

 

تدبر و تفکر، فهم دقیق و عمل به قرآن نیاز امروز جامعه اسلامی است...

 

تا تفکر مهدوی حاکم نگردد،  آخرین ذخیره الهی، حضرت حجّت روحی له الفداء ظهور نخواهد کرد...


والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته